27 سپتامبر 2022, سه‌شنبه
1837
02:01
ارتباط منو زن خوشكل اومده و با دستپاچگي سعي کردم دسته گلي رو که آب دادم. به هم می رفتم سراغ شاهين و چند تا قوطي ويسكي ناز هم خريدم و با خودم. زدم به خواب کمی شل كرد منم سوزن جوري زدم كه يعني به توچه گروني داره. فکرکنم این دومورده که زن عمو بود.سریع رفتم خونشون و زن عموم هم خندید و گفت آره.
دسته بندی ها:

نظرات

هنوز هیچ نظری ندارم نوشتن تعلیق

پیام بگذارید